Wzory klauzuli informacyjnej RODO, prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla pracownika

Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika