Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii art. 116 ustawy (Dz.U. z 2015 poz. 478), informuje, że w 2023 roku procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii (OZE), ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci wynosi 0.

  Korzystamy z dofinasowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie