Informacje dotyczące przerw w dostawie ciepła systemowego w sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


 

brak przerw w dostawie ciepła systemowego