Zachęcamy naszych odbiorców do skorzystania z elektronicznej wersji faktury za dostarczone ciepło.

W tym celu należy pobrać poniższy wniosek, wypełnić go i złożyć w sekretariacie siedziby PEC Sp. z o.o. w Giżycku przy ulicy Szarych Szeregów 13 (we wniosku adres e-mail prosimy wypełnić drukowanymi literami):

Wniosek o wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną