OFERTA PRACY w PEC sp. z o.o.

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość stałego doskonalenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach aktualizujących wiedzę, pakiet świadczeń socjalnych, program emerytalny.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy:

Zawrzeć sformułowanie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)";
Podpisać "Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodną z RODO".Aktualnie brak ofert pracy

  Korzystamy z dofinasowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie