Poniżej znajdują się wszystkie pliki do pobrania udostępnione w witrynie internetowej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku:

  1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
  2. Wniosek o przesyłanie drogą elektroniczną faktur.

  Korzystamy z dofinasowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie