Podstawę prawną wprowadzania ograniczenia w dostarczaniu ciepła stanowią poniższe akty prawne:

  • Art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz. U. 2021 poz. 2209);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. „w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych” (Dz. U. 2007 poz. 92);
  • §2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. nr 39, poz. 338) do utrzymywania zapasów węgla kamiennego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku wykonując działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w ciepło opracowało dokument pn. „Plan wprowadzania ograniczeń dostaw energii cieplnej dla odbiorców” wraz z załącznikiem wymienionym w treści dokumentu, który został przedstawiony Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu do uzgodnienia.

„Plan wprowadzania ograniczeń dostaw energii cieplnej dla odbiorców” został zaakceptowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem z dnia 2 sierpnia 2022 roku.

Zgodnie z 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz.U.2021 poz. 2209) „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu energii cieplnej dla odbiorców” na lata 2022-2025 wchodzi w życie z dniem 20 września 2022 r. i obowiązuje do dnia 2 sierpnia 2025 roku.

Poniżej zamieszczamy „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu energii cieplnej dla odbiorców” wraz z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w tej sprawie.

Pismo przewodnie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Plan ograniczeń dostaw energii cieplnej dla odbiorców wraz z załącznikiem

  Korzystamy z dofinasowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie