Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833 z póź. zmianami) sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał. 

  taryfa P1.2 taryfa P1.1 taryfa P2 taryfa G1
średnie zużycie [GJ] 16 948 887 3 438 420

  Korzystamy z dofinasowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie