Obecna taryfa dla ciepła z dnia 7 lipca, obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2023 roku
ZOBACZ: pismo do odbiorców
ZOBACZ: decyzja
ZOBACZ: załącznik do decyzji (taryfa)


Poprzednia taryfa dla ciepła z dnia 13 października, obowiązująca od dnia 1 listopada 2022 roku
ZOBACZ: pismo do odbiorców
ZOBACZ: decyzja
ZOBACZ: załącznik do decyzji (taryfa)
ZOBACZ: średnie ceny z rekompensatą


Poprzednia taryfa dla ciepła z dnia 14 kwietnia, obowiązująca od 1 maja 2022 roku.

ZOBACZ: pismo do odbiorców ciepła
ZOBACZ: decyzja oraz taryfa


Poprzednia zatwierdzona Taryfa dla ciepła z dnia 16 listopada 2021 r. obowiązująca od dnia 1 grudnia 2021 roku.
ZOBACZ: pismo przewodnie
ZOBACZ: załącznik
ZOBACZ: pismo do odbiorców ciepła


Poprzednia zatwierdzona Taryfa dla ciepła z dnia 8 lipca 2021 r. obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2021 roku.
ZOBACZ: pismo przewodnie
ZOBACZ: załącznik 


Poprzednia zatwierdzona TARYFA dla ciepła z dnia 17 lutego 2021 r. obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2021 roku. 

ZOBACZ: pismo przewodnie
ZOBACZ: załącznik


Informacja Dyrektora PEC Sp. z o.o. w Giżycku dotycząca szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw - ZOBACZ

Wzrost cen ciepła w obecnej taryfie został spowodowany:

  • wzrostem cen węgla kamiennego na ryku [w USD]

  • wzrostem cen notowań EUA do emisji CO2 [w zł]