Procedura podłączenia Twojego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wygląda następująco:

  1. Złożenie wniosku o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (dokumenty do pobrania),
  2. Zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu,
  3. Zawarcie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  4. Realizacja umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  5. Zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej.