AKTUALNE PRZETARGI

2024

 • 2024-06-06. Zapytanie ofertowego z opcją zawarcia umowy - Remont trzech kominów przemysłowych Przedsiębiorstwa 
  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - ZOBACZ

 


ZAKOŃCZONE PRZETARGI

2024

 • 2024-03-12. Przetarg nieograniczony na dostawę miału nieobjętego sankcjami w ilości 18000 ton

- Przetarg rozstrzygnięty - wygrała firma Energo Sp. z o.o.

2023

 • 2023-11-24 - Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o. podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta. Wybrano firmę AUDYT CONSULTING Bieńkowscy i Wspólnicy Spółka Jawna z Suwałk.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

- Ze względu na brak ofert - nie zostało rozstrzygnięte

 • 2023-05-30 - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany blach w zasobnikach miału kotłów WR 5 w eksploatowanej kotłowni przy ul. Staszica 24 D w Giżycku.

- Ze względu na zbyt wysoką cenę przetarg rozstrzygnięty bez wyboru oferenta

 • 2023-05-12 - Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej.

- Przetarg rozstrzygnięty bez wyboru oferenta, zobacz wykaz ofert firm w przetargu

 • 2023-05-17 - Zapytanie ofertowe z opcją zawarcia umowy dotyczącej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej kotłowni zasilanej gazem ziemnym

– Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INVEST" L. Kaczmarczyk spółka jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec z kwotą 180.000,- zł.

 • 2023-03-24 - PEC Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę miału węglowego

– Przetarg nie został rozstrzygnięty.

 • 2023-02-14 - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych

– Przetarg wygrała firma PPU Ciepłosan Energy Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Łokietka 31, z ceną 526 000,- zł netto

 • 2023-01-23 - Odbiór i zagospodarowanie żużla paleniskowego

– Przetarg wygrała Firma Handlowo-Usługowa Szymon Walentynowicz, 11 - 500 Giżycko, Wilkaski 5 z ceną 70,- zł netto za jeną tonę żużla.

2022

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę miału węglowego.

– zakończony, brak ofert 

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót polegających na przebudowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych DN 150 o długości 25,5 m wraz z przyłączami. Przyłącza preizolowane DN 25/90 o długości 18,7 m oraz DN 40/110 o długości 20,5 m przy ul. Grodzieńskiej w Giżycku.

– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku informuje, że najbardziej korzystna została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Andrzej Rakus, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 26/12 - firma odmówiła podpisania umowy, w związku z tym została wybrana kolejna firma - PPU Ciepłosan Energy Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech kominów stalowych SELKIRK SM-TYP.

– zakończony, brak ofert 

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech kotłów gazowych VIESSMANN.

– zakończony, brak ofert

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech kotłów gazowych VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX typ RN.

– zakończony, brak ofert 

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech kominów stalowych SELKIRK SM-TYP 

– zakończony, brak ofert 

2021

 • Przetarg nieograniczony na sprzedaż kotła gazowego VIESSMANN VITOPLEX 300 TX 3A, rok wytworzenia 2010
  – zakończony, brak ofert
 • Oferta na badanie sprawozdania finansowego
  – oferta została rozstrzygnięta
 • Przetarg na wykonanie robót polegających na budowie przyłącza ciepłowniczego – Armii Krajowej.
  – decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 8.10.2021.
 • Przetarg na dostawę miału
  – decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 16.09.2021.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do składania  ofert  na wykonanie robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2 x DN 125/225 o łącznej długości 202,77 m wraz z przyłączem 2 x DN 50/125 zlokalizowanej na działkach o nr. ewid: 94/5, 143, 144/10, 144/12, 145/7 obręb 0002 łączącej teren zamknięty (wojsko) z istniejącym ciepłociągiem przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku.
  – decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 15.09.2021 ze względu na dwukrotne przekroczenie zakładanej przez PEC Sp. z o.o. ceny na wykonane zadania
 • Przetarg na wykonanie robót polegających na modernizację sieci ciepłowniczej pomiędzy komorami K-47 K-48 K-49, K-47 K-50 K-51
  – decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 12.08.2021
 •  Przetarg na wykonanie robót polegających na modernizację sieci ciepłowniczej pomiędzy komorami K-35 K-38
  – decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 12.08.2021
 • Przetarg na dostawę miału
  – decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 06.08.2021 roku ze względu na zbyt wysoką cenę za jedną tonę w stosunku do zakładanej przez PEC Sp. z o.o.
   
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do składania  ofert  na wykonanie robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych łączącej teren zamknięty (wojsko) z kotłownią gazową zlokalizowaną przy ul. Nowowiejskiej 35 w Giżycku. 
  – Giżycko 2021-05-10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku informuje, że w przetargu na wykonanie robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych łączącej teren zamknięty (wojsko) z kotłownią gazową zlokalizowaną przy ul. Nowowiejskiej 35 w Giżycku, jako najbardziej korzystna została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Andrzej Rakus, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 26/12 z ceną netto 127 000,00 złotych.
 • Przetarg na wykonanie wymiany blach w zasobnikach miału kotłów WR 5 w eksploatowanej kotłowni przy ul. Staszica 24 D w Giżycku – decyzją Komisji Przetargowej przetarg został w dniu 23.04.2021 r. unieważniony. 
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie zamkniętym.
  – Giżycko 2021-04-12. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku informuje, że w przetargu na wykonanie robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie zamkniętym Gi/29/20 dz. Nr 91/17, obręb 2 Giżycko, wchodzącej w skład kompleksu wojskowego nr 675 Giżycko, jako najbardziej korzystna została wybrana oferta firmy: EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka, ul. Goworowska 2b/4 z ceną netto 85 000,00 złotych.


2020

 • Konkurs z opcją zawarcia umowy na przebudowę giżyckiego systemu ciepłowniczego
 • Przetarg na dostawę miału węglowego ZAKOŃCZONY 
 • Przetarg na dostawę miału węglowego – zakończony ( unieważniono )
 • Przetarg na świadczenie usług przewozu miału węglowego na terenie Giżycka w roku 2020 –  zakończony ( brak ofert )
 • Zaproszenie do składania ofert na ułożenie rur osłonowych w pasie drogowym ul. Nowowiejskiej w Giżycku.
  ZAKOŃCZONY
 • Przetarg na świadczenie usług przewozu miału węglowego na terenie Giżycka w roku 2020. – brak ofert
 • Przetarg na świadczenie usługi przemieszczania miału węglowego.
  ZAKOŃCZONY 

 
2019

 • Przetarg na odbiór i zagospodarowanie żużla – brak wyboru oferty.
 • Przetarg na świadczenie usługi przemieszczania miału węglowego – brak wyboru oferty
 •  Przetarg na wynajem sprzętu do nawęglania kotłowni – brak ofert
 •   Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania  sprawozdania finansowego za rok  2019 i 2020
 • Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego
  ZAKOŃCZONY

  2018

 • Przetarg pisemny ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
  ZAKOŃCZONY   
 •  Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego
  ZAKOŃCZONY 


  2017

 • PRZETARG OFERTOWY na podgrzewacz wody PW 35
 • Przetarg pisemny ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
  ZAKOŃCZONY   
 • Przetarg ofertowy na wykonanie przenośnika skośno-poziomego w kotłowni
  ZAKOŃCZONY
 • Przetarg pisemny ofertowy na dostawę miału węglowego
  ZAKOŃCZONY
 • Przetarg pisemny ofertowy na dostawę miału węglowego
  - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku informuje, że postępowanie na dostawę miału węglowego na rok 2017/2018 zostało unieważnione.
 • Przetarg pisemny ofertowy na dostawę miału na rok 2017
  ZAKOŃCZONY 
 • Przetarg na wymianę izolacji termicznej instalacji odpylania kotłów typu WR 5(8)  nr 3 i 4 w kotłowni Osiedle XXX – lecia w Giżycku
  ZAKOŃCZONY
 • Przetarg pisemny ofertowy na wykonanie projektu technicznego sieci ciepłowniczej 2017
  ZAKOŃCZONY 


2016

 • Przetarg pisemny ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
  ZAKOŃCZONY 
 • Wykonanie remontu sieci cieplnej polegającego na wymianie rurociągów 2xDN200 na  sieć z elementów  preizolowanych  od budynku ul. Wodociągowa 15B do komory K-33
  ZAKOŃCZONY 
 • Wykonanie remontu sieci cieplnej polegającej na wymianie rurociągów 2xDN150 na  sieć z elementów preizolowanych  od komory K-23  do komory K-26 przy budynku ul. Jagiełły 8 w Giżycku
  ZAKOŃCZONY 

 2015

 • Przetarg pisemny ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
  ZAKOŃCZONY

  Korzystamy z dofinasowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie